Uzupełnij zdania odpowiednimi formami podanych rzeczowników w których

Pobierz

Film zyskał uznanie dzięki wspaniałym .. aktorów.. W domu mojej przyjaciółki urodziło się (4) _____ kociąt, a w piwnicy w bloku .W poniższych zdaniach brakuje kilku wyrazów - w każdym zdaniu jednego Odgadnij je, a następnie z pierwszych liter odgadniętych wyrazów stwórz hasło.. A. odbiorcą B. nadawcą 11. to angielski !Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w odpowiedniej formie.. Określ ich formy fleksyjne.. Które występują tylko w liczbie pojedynczej lub wyłącznie w liczbie mnogiej?Askly | Uzupełnij zdania poprawnymi formami rzeczowników.. 3 p. zdanie rozkazujące (przeczytać)Co to jest nazwa własna.. Ćwiczenie ma na celu utrwalenie umiejętności rozpoznawania nazw własnych w podziale na kategorie: imiona i nazwiska, nazwy miast, nazwy rzek oraz nazwy planet.Rzeczowniki nieodmienne.. Do takich wyrazów należą: boa, kiwi, alibi, salami, kakao, video, emu, jury.Do podanych wyrażeń w liczbie pojedynczej dopisz wyrażenia w liczbie mnogiej: (2 pkt.). Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. a)Proszę.. (pani),która jest godzina?. nieuczciwość \ nie uczciwość.. Zad 10 str.74 uzupełnij fragment odpowiednimi formami podanych wyrazów.Pod regałami stały .. Wyjaśnij , kogo nazwiesz za pomocą podanych rzeczowników.. A. babcia, lekarz, studentZadanie: 1 uzupełnij wypowiedzi odpowiednimi formami rzeczowników zakończonych na ctwo dztwo i przymiotników zakończonych na cki, dzki wyrazy te utwórz od Rozwiązanie: zad 1 to mój debiutancki obraz quot łódzki pejzaż quot zostanie wystawiony wregułę jedną z form podanych w nawiasie: 7 Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika sein (bist/bin/ist)..

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.

(1 pkt) Dokończ zdanie: Rzeczowniki w rodzajach męskoosobowym i niemęskoosobowym występują wyłącznie w liczbie .. Zwróć uwagę na pisownię rzeczowników wielką literą, a czasowników - małą.. Cele operacyjne : Uczeń potrafi: • wskazać różne zaimki w zdaniu • uzupełniać zdania podanymi zaimkami, • wyjaśnić, jakie części mowy są przez nie zastępowane .7.. «rodzaj widowiska, w którym za pomocą odpowiedniej techniki projekcyjnej rzutuje się na ekran pewną serię obrazów dających widzowi złudzenie ruchu .10.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Uzupełnij związki wyrazowe odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.Określ formę gramatyczną każdego z wpisanych słów.Podkreśl wyraz,z którym rzeczownik tworzy związek wyrazowy.. 2011-05-09 15:37:46; Prosze pomóżcie mi !. W końcu dotarł na swoją wyspę, gdzie czekała na niego (kochać) ?. Niektóre rzeczowniki są nieodmienne.. Spośród podanych rzeczowników wypisz (w kolejności, w której występują) te, które występują tylko w liczbie pojedynczej.. 2013-05-11 16:44:37Ułóż zdania, w których podane rzeczowniki raz będą wyrażały przeczenie, a raz przeciwstawienie.. Title: Części mowy - karta pracy z nauki o języku dla VI klasy .. Wśród podanych zestawów wyrazów wskaż rzeczowniki, które są jednocześnie żywotne, osobowe, pospolite..

... Uzupełnij zdania odpowiednimi formami liczebników zbiorowych: (2 pkt.)

jog - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Od XII w. w Japonii istniał model systemu feudalnego, w którym cesarz pełnił funkcje sakralne, a władza spoczywała w rękach szogunów - prawda / fałsz .4.. Ułóż zdania z podanymi w nawiasach czasownikami we właściwej formie.. Uzupełnij zdania 1-8 podanymi wyrazami.. (wracać) do domu, napotykał wiele trudności.3.. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w czasie przeszłym (2pkt)Od podanych czasowników utwórz rzeczowniki, np.: bić - bójka .. Uzupełnij podane zdania odpowiednimi formami wyrazu sędzia.. Do podanych czasowników niedokonanych dopisz czasowniki dokonane w formie bezokolicznika, np. marznąć - zmarznąć .Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Narysuj opisywaną rzecz w ramce obok.. W gronie .. miło spędzam czas.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. "Młynarzowa popatrzyła na dzieci, śliczne i bezbronne, i rozpłakała się z radości".Z podanych fragmentów definicji pochodzących ze słownika języka polskiego wypisz przymiotniki, które określają rzeczownik będący hasłem.. W pierwszym ujęciu aktor przygląda się bujnym .. .Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. ( w tych zdaniach trzeba wstawić słowo ROLA w odpowiedniej formie ) Wzgórze było porośnięte zieloną ..

Uzupełnij zdania poprawnymi formami rzeczowników podanych w nawiasach.

2010-10-26 15:22:29; Uzupełnij podane zdania poprawnymi formami czasu przeszłego czasownika pójść.Okreśł ich liuczbę i rodzaj!. c)Z którymi.. (konie) wygrał twój faworyt .Uzupełnij podane zdanie, zaznaczając właściwe podpowiedzi.. Zaznacz właściwe uzupełnienie zdania.. W związku z tym nie można ich dopasować do żadnego polskiego wzoru odmiany.. Uzupełnij zdania, wpisując rzeczowniki w odpowiedniej formie.. 1.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami podanych rzeczowników 2017-02-16 18:53:30; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach 2011-06-11 19:11:41; Uzupełnij zdania poprawnymi formami podanych wyrazów.. Jeden z filozofów uważał, że człowiek jest trzciną myślącą.Utwórz liczbę mnogą podanych rzeczowników.. Na wakacjach poznałam wielu ( Amarykanie )…".. Są to najczęściej wyrazy obcego pochodzenia, których końcówki nie występują wśród polskich rzeczowników.. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny.. Zastąp podkreślone sformułowanie jego bliskoznacznym odpowiednikiem: Ale .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczownika wóz Podaj tematy oboczne i oboczności które wynikają z odmiany tego słowa zdania:Na zdjęciu był widoczny.Nigdy nie widziałam takiego.Turyści przyglądali się zabytkowemu.. Widzę na niebie Wielki.Uwagę widzów przykuł bohater stojący za.Przechodnie długo rozmawiali o kolorowym.prosze o szybką odpowiedź.Uzupełnij w zeszycie zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach..

... Uzupełnij zdania odpowiednimi liczebnikami.

W zdaniach wyrazy występują w podanej kolejności.. 2010-04-27 14:04:08; Uzupełnij zdania odpowiednimi formami casowników do lub make.. Cel główny: • Uczeń potrafi rozpoznawać zaimki pośród innych części mowy.. rodzina.5.. 1 bombka 4 1 choinka 6 1 gwiazdka 7 1 łańcuch 8 6.. Zadanie jest zamknięte.. niedoskonałość \ nie doskonałość.. Alicja mieszka na ulicy Warszawskiej.. Nazwij każdy z tych imieslowo1.. Przeczytaj uważnie tekst.. Pomaluj podane rzeczowniki na rysunku obok.. (2 pkt) a) Z podanego zdania wypisz rzeczownik w liczbie mnogiej.. b)Dzieci troskliwie opiekowały się chorym.. (źrebię).. Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w odpowiedniej formie.. Wymień co najmniej trzy miejscowości, w których wzniesiono zamki za panowania Kazimierza Wielkiego.. Kiedy piszesz do kogoś list, jesteś A/B komunikatu.. about 12 years ago Język Polski Szkoła podstawowa.. Które z rzeczowników w nawiasach odmieniają się przez obie liczby?. które sprawiły Tobie trudność: Opracowanie: Maria Konieczka.. Jest duże, ma rozległe gałęzie.. Każdy z podanych wyrazów występuje dwa razy.. Zgłoś nadużycie.. Uzupełnij podane zdania poprawnymi formami imiesłowów.. wojnie trojańskiej udał się w podróż do rodzinnej Itaki.2.. Zadaniem ucznia jest znalezienie w rozsypance wyrazowej rzeczowników będących nazwami własnymi.. Następnie ustal przypadek i liczbę tych wyrazów.. Królewski orszak kroczył ulicami Starego Miasta.. Odpowiedź Guest.. Kolor igieł ze środka ma barwę ciemnozieloną, natomiast od zewnątrzBarbara Boryń Język polski Klasa VI Temat: To takie małe słowa, a jak potrzebne - czyli po co nam zaimki w języku?. Odyseusz po (zakończyć) L?. Aktorka olśniła widzów główną .. w tym filmie.. niesprawiedliwość \ nie sprawiedliwość.. W wyjaśnieniach użyj .Wpisz w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasie.. Sprawdź rozwiązanie i uzupełnij regułę jedną z form podanych w nawiasie: bin bist ist Jeżeli opowiadam o tym, co robi inna osoba, np. koleżanka, kolega, osoba dorosła, czasownik otrzymuje końcówkę (-e, -en, -t).4.Napisz po jednym zdaniu, w którym użyjesz formy 2 osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego i przypuszczającego czasownika "wezwać" (4pkt) 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt