Uzupełnij zdania wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach

Pobierz

wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy we właściwej formie i - jesli to konieczne- dodaj inne wyrazy.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i. gramatycznie poprawne.. (trchneriUt)Uzupełnij zdania 3.1.-3.6.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Trzy wyrazy zostały podane.tłumaczenie fragmentów zdań.. What .. Katherine on Rozwiń podane zdania zgodnie ze .Uzupełnij zdania 4.1.-4.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uwaga!. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 3.Uzupełnij zdania , wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie : 1)Is that ( twojego brata ) .bike ?.

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograczna wpisywanych fragmentów.. Uwaga!uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will lub be going to lub czasu present continuous jesli to konieczne podaj inne wyrazy Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Feb 9, 2021Dec 16, 2020uzupełnij zdania 1-4 wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów trzeba natomiast jeśli jest to konieczne dodać inne wyrazy tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań uwaga w każdą lukę możesz …Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Utwórz z liter podanych w nawiasach wyrazy związane z tematem "szkoła" i uzupełnij nimi zdania..

Wpisz.fragmenty podane w nawiasach.

You (forget/send) me the attachment when you (email/me) yesterday.Zadanie: uzupełnij zdania 13 1 13 4 wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach 13 1 herr kluge putzt sein wagen Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Z podanych wyrazów ułóż pytania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wykorzystajwyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniajich formy.1 X: I don't want to go .. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2 There ' s a comfortable sofa (front) .. TV in our living room .Uzupełnij zdania 1 do 5 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów Dodaj Jeśli to konieczne inne wyrazy aby otrzymać poprawne zdanie Uwaga w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy Zapisz odpowiedzi w zeszycie 1 We (have /a barbecue) at the weekend..

5 Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach w formie dzierżawczej.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna.. 0 ocen | na tak 0% 0 0Uzupełnij zdania ( 1-4 ),wstawiając podane w nawiasach wyrazy we właściwej formie.Dodaj niezbędne elementy,tak aby utworzyć logiczne i gramatyczne poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych .Answers: 3 on a question: 3 Uzupełnij zdania 1-4.. Uzupełnij zdania Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach Nie należy zmieniać Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna .. W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą .Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Uwaga!Nie należy.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uzupełnij zdania 3.1.-3.6.. Uwaga!Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie.. W każda luk mozesz wpisac do czterech wyrazów.Zapisz odpowiedzi w zeszycie .. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

Uzupełnij zdania.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania.. W każdą luke możesz wpisać maksymalnie cztery.. 3 Uzupełnij zdania 1-4.. Wir………….. oft zusammen shoppen und………….die…Uzupelnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij zdania.. wpisywanych .Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. wybierz te, które poprawnie uzupełnią luki 1-3.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy we właściwej formie i- jeśli to konieczne-dodaj inne wyrazy.. Uwaga!Uzupełnij dialogi, wpisując w każdą lukębrakujący fragment wypowiedzi.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt