Opinia wychowawcy klasy o uczennicy

Pobierz

Czystość, schludny wygląd i higiena dziecka są bez zastrzeżeń.. Jednak nie czuje się pewnie podczas czytania i robi to niechętnie.Opinia o uczniu Dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Xxx xxxx urodzony .. Chłopiec jest pogodny, posłuszny, chętnie wykonuje polecenia nauczyciela.. Dlatego pisz konkretnie, np.: uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach uczeń dużo pracuje w domu uczeń unika towarzystwa kolegów uczeń rozmawia na lekcjach uczeń szturcha kolegów na przerwach .Opinia wychowawcy klasy o uczennicy Magdalenie W. Magdalena W. jest uczennicą klasy III szkoły podstawowej z lekkim upośledzeniem umysłowym.. Magdalena w tym roku szkolnym 2012/2013 miała wydłużony etap edukacyjny, z powodu niskiego poziomu intelektualnego i nieopanowania materiału klasy III w zeszłym roku szkolnym.Imiona/ nazwisko Ucznia Klasa Kierunek DANE NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA Z OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO (do 2 miejsc po przecinku) .. Uczniowie lubią jej słuchać.Opinia wychowawcy o uczennicy XX Uczennica klasy ……., jest pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska, miłą, kulturalną uczennicą.. Czystość, schludny wygląd i higiena dziecka są bez zastrzeżeń.. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. Coraz chętniej bierze udział w przedstawieniach szkolnych , lubi śpiewać.Pozycja ucznia w klasie (czy ma kolegów, łatwość/trudność w nawiązywaniu kontaktów, stosunek do zadań grupowych, sytuacje konfliktowe- inicjuje bójki, ulega innym, podporządkowuje się) 6..

Wychowawca klasy (podpis) O nas.

Klaudia podporządkowuje się w pełni tylko poleceniom wychowawcy.Uczennica jest grzeczna i uprzejma w stosunku do nauczycieli.. Język polski (technika czytania, pisania, ocena samodzielnych prac pisemnych, poziom wypowiedzi ustnych, znajomość zasad ortografii) ………………………………………………………………………………………………….. Rodzice interesują się córką, jej rozwojem oraz .I Opinia o wynikach w nauce ucznia 1.. Dziewczynka zazwyczaj udziela prawidłowych odpowiedzi po przeczytaniu samodzielnie tekstu.. Na uroczystości i zabawy organizowane w szkole dziecko ma zawsze odpowiednie stroje.. Opinia o uczniu z trudnościami dydaktyczno - wychowawczymi .. Kamila dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Jest dobrą organizatorką.. Jul 4, 2020Opinia wychowawcy klasy o uczennicy szkoły ponadgimnazjalnej XXXXX w opinii nauczycieli przedmiotów nie przykłada dużej wagi do nauki, na pierwsze półrocze uzyskała średnią ocen 3,2.. Jest bardzo związana ze swoją klasą, choć sama rzadko inicjuje kontakty z dziećmi.. XXXXX raczej nie wagaruje, ma wysoką frekwencję.. Współpraca wychowawcy z rodzicami dziewczynki układa się pomyślnie.Opinia wychowawcy o uczennicy: ….. uczennicy klasy.. w ….. Sylwia jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą.. Matematyka (techniki rachunkowe)………………………………………………………….. 3.Przykładowa opinia wychowawcy klasy o dziecku przedszkolnym Aneta Ziółkowska..

Opinia pedagogiczna o uczennicy …….., urodzonej ……….

Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. Wiktoria uczęszcza obecnie do klasy IV Szkoły Podstawowej, w której jest 19 uczniów.Opinia wychowawcy o uczennicy Opinia nauczyciela - wychowawcy Zofia .. jest uczennicą klasy czwartej wykazującą znaczne braki i trudności dydaktyczne związane z opanowaniem podstawy programowej.. Wymaga pomocy i mobilizacji do wykonania czynności samoobsługowych.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Czasami spóźnia się na lekcje.INFORMACJA O UCZNIU .. Od początku objęto Zosię szczególną serdecznościąUczennica jest grzeczna i uprzejma w stosunku do nauczycieli.. Tym razem pisałam o uczennicy, która ubiega się o zgodę na realizację indywidualnego programu nauczania z wybranych przedmiotów.Znacznie lepiej czyta tylko w mojej obecności, niż w obecności całej klasy.. Rzeszów Informacja na temat funkcjonowania uczennicy w środowisku szkolnym sporządzona na prośbę rodziców w celu przedłożenia w Poradni Psychologiczno-PedagogicznejNajbardziej rzetelna opinia to taka, która mocno trzyma się faktów.. Dlatego pisz konkretnie, np.: uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach uczeń dużo pracuje w domu uczeń unika towarzystwa kolegów uczeń rozmawia na lekcjachVIII UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT ZAWODU, KTÓREGO UCZEŃ CHCIAŁBY SIĘ UCZYĆ ( czy zawód, który wybrał jest adekwatny do jego zdolności i możliwości, jaki zawód byłby dla ucznia najbardziej wskazany) .May 17, 2022Feb 5, 2022To konsekwencja zachowania xxxxxx, zwłaszcza w czasie zajęć świetlicowych..

xx xx xx xx xx jest uczniem klasy drugiej (integracyjnej).

Najbardziej rzetelna opinia to taka, która mocno trzyma się faktów.. Bardzo dobrze wywiązuje się z funkcji skarbnika klasowego.. Na uroczystości i zabawy organizowane w szkole dziecko ma zawsze odpowiednie stroje.. Regulamin.. Nazwisko wychowawcy .. Powód zgłoszenia do Poradni: trudności w uczeniu się (dodatkowo należy wypełnić Załącznik nr 1) .. Opinia o Uczniu/Uczennicy pod względem nauki i zachowania: .. data Czytelny podpis Wychowawcy/ Pedagoga 1 W opisie należy uwzględnić m.in. bezrobocie, wielodzietność, .Przykład opinii wychowawcy klasy o uczniu Wielokrotnie jesteśmy zobowiązani do napisania opinii o uczniu i za każdym razem sprawia nam to kłopot.. Miejscowość, data.. Marcinowi zdarzają się nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach świetlicowych oraz pojedyncze ucieczki z lekcji (1- fizyka, 1- angielski).. Dziewczynka posiada znikomy zasób wiadomości, ma kłopoty z opanowaniem nowych pojęć i umiejętności.1.Funkcjonowanie ucznia w szkole Uczennica uczęszcza do naszej szkoły od września .r.. Jest zawsze zadbana, czysta i schludnie ubrana.. Jednak z premedytacją nie uczęszcza na zajęcia z terapii logopedycznej, twierdząc, że nie jest jej potrzebna.Opinia wychowawcy o uczennicy W związku z zaobserwowanymi w klasie I-III trudnościami edukacyjnymi Wiktorii zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zdiagnozowania dziecka..

Współpraca wychowawcy z rodzicami dziewczynki układa się pomyślnie.

Dziewczynka jest dzieckiem pogodnym, zawsze uśmiechniętym i chętnym do kontaktów z rówieśnikami.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .. (pieczęć szkoły) (miejscowość i data)Nauczyciele uczący maja zastrzeżenia do zachowania Marcina, o czym świadczą częste uwagi zapisywane w dzienniku oraz ustne przekazywane wychowawcy.. Polityka prywatności.. Uczennica nie przestrzega norm społecznych, bywa zaczepna, przezywa, pokazuje język, pluje, używa wulgaryzmów, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie reaguje na uwagi nauczycieli.. Jest dobrą organizatorką.Pamiętaj, żeby każdą opinię poprzeć przykładami.. Zasady publikacji.Opublikowano: 24 stycznia 2015 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt