Dokończ zdania i'm a good student

Pobierz

He always practises hard.Wróciłeś z wycieczki do ogrodu botanicznego.. Tom .Mar 12, 2021Jul 10, 20205 [Audio track 4] Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej.. D. Naglące.. My brother Sean IS Uzupe ij kaŽdq luke tak, aby zachowaé znaczenie zdania wyjéciowego.. Przenieś rozwiązania zadań 12., 13., 14. oraz 16. na kartę odpowiedzi!. Jest kilka takich odpowiedzi.. HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek: WBp.. 7 ex.5 (uwaga: zdania trzeba napisać w czasie present simple) SPOTKANIE 6: LESSON 4 26.10.. Author: Anna Created Date: 11/12/2016 5:26:49 PM .7 Dokończ zdania informacjami o sobie i zapisz je w zeszycie.. Wybierz (zaznacz) te zdania, które są prawdziwe.. A .Przeczytaj tekst z blogu Izzy'ego.. B. Uważne.. Zeszyt ćwiczeń - strona 26.. Zakreśl literę A, B lub C. CLIL for primary schools Zintegrowane nauczanie języka angielskiego i innych przedmiotów w szkołach podstawowych fSzkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie ul. Jestem dobrym uczniem, ponieważ pracuje cięzko przez cały rok szkolny.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dokończ poniższe zdania.. Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego .Dokończ zdania dowolnym (nie jest podane jakim) wyrażeniem z czasownikiem.. :)martial arts (sztuki walki), polite (grzeczny), brains (mózg ), easy-going (beztroski), pronounces (wymawiać), danger-prone (odporność na niebezpieczeństwo), overcome his fear (przezwyciężyć), get into trouble (wpadać w kłopoty), catchphrase (powiedzonko), solve the mystery (rozwiązać tajemnicę)Zadanie 4: Brainy 6..

AnswerDokończ zdania.

Zadanie 17.. 7 When I.Mar 11, 2021Dokończ zdania tak, aby były zgodne z treścią lektury.. Zeszyt ćwiczeńWybierz 5 słówek i ułóż z nimi 5 zdań.. 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO .. Powszechne.. Około 5 zdań 1.. 11 004-015_Repeta_SB .Przeczytaj tekst z blogu Izzy'ego.. manipulacja [.]. «wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy, zachowania, nastroje dla osiągniecia .. Jest kilka takich odpowiedzi.. (5 marks)Trener słówek i zwrotów Spis treści Strona Ścieżka Lekcja 1 Człowiek i rodzina 2 1-9 Lekcja 2 Miejsca 7 10-18 Lekcja 3 Dom i życie codzienne 12Dokończ zdania .. (0-1) Zapoznaj się z definicją wyrazu manipulacja.. Szkolna 1 62-050 Mosina Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu Erasmus+ PRZEZ DWUJĘZYCZNOŚĆ DO PRZYSZŁOŚCI.WBp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt