Sprawozdanie z programu profilaktycznego trzymaj formę

Pobierz

ARMII KRAJOWEJ W GOSTYNINIE Adres: 09-500 Gostynin ul. Ozdowskiego 2 Telefon: -24-235-22-67 fax: -24-235-22-67 email: strona www: "LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025" "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy" 2021/2022; Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!". Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "Trzymaj Formę" mgr Danuta Nawrocka mgr Danuta Hofman mgr Ewelina Krajczyk p. Ewa FranczakSprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2018/19 w Szkole Podstawowej w Pieczyskach.. W programie uczestniczyło 31 uczniów z klas V-VI.. SzkolniPAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TAGU PRZYPOMINA, ŻE 31 MAJA MIJA TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH : "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" "NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ" "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE" "TRZYMAJ FORMĘ"* "WYBIERZ ŻYCIE.. Ewaluacja działań programowych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach w roku szkolnym 2016/2017.. ".Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania..

Opracowanie sprawozdania z realizacji programu profilaktycznego "Trzymaj formę".

Wrzesień.. Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO "TRZYMAJ FORMĘ".. Katolickie Gimnazjum im.. SPRAWOZDANIE.. W ŚRODOWISKU SZKOLNYM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.. Wprowadzenie obowiązujących ogólnych zasad higieny w szkole - dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki, wietrzenie pomieszczeń.Sprawozdanie z awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. PIERWSZY KROK" "ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚC" "BIEG PO ZDROWIE" **Sprawozdanie z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021 - przedstawiono wnioski i rekomendacje.. Obszar: zdrowie-edukacja zdrowotna Obszar: relacje - kształtowanie postaw społecznychrealizacja programu "Trzymaj Formę", którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety; zajęcia i pogadanki na temat zdrowego odżywiania na godzinach wychowawczych,• bezpiecznej drogi do szkoły- "Trzymaj formę", "Przyjaciele Gryfusia" -program realizowany przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, "Klub Bezpiecznego Puchatka", • profilaktyki uzależnień- "Dziecko w sieci", "Nie dajmy się uzależnić".Uznali, że nie chcą palić, ponieważ chcą mieć zdrowe zęby, ładnie wyglądać i być zdrowymi..

Realizacja programu Trzymaj formę.

Wysłanie sprawozdania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie.. W czerwcu 2021 r. została podsumowana realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawiona Radzie Pedagogicznej.. Integralną część programu stanowiły działania podejmowane przez wszystkich .. "Trzymaj formę"- klasa VII, "Bieg po zdrowie"- klasa V, "Zadbaj o swoje płuca"- klasa VI, .Sprawozdanie z realizacji programu ,,Trzymaj Formę" w Zespole Szkół im 1969-12-31 • 1.1 MB Uploaded at 2021-08-02 18:17 • Authors: Józef KardaszSzkolny program profilaktyczny "Trzymaj formę".. Celem programu jest pomoc w zrozumieniu własnych uczuć i zachowań u dzieci i młodzieży szkolnej poprzez serie prelekcji edukacyjno - rozwojowych z elementami terapeutycznymi.. Przygotowała: Iwona Ceran W ramach programu profilaktycznego "Trzymaj Formę" uczniowie klasy 6 SPu Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach propagujących zdrowy tryb życia.Założeniem mojego programu profilaktyki wad postawy "Trzymam się prosto" jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym wszechstronnej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi aktywności ruchowej.. Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły opracowanego na lata 2017-2020, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 oraz w oparciu o sprawozdania 9 ..

Realizacja projektu "Trzymaj formę".

Dnia 27 XI udział szkolnego koordynatora programu "Trzymaj formę" w szkoleniu organizowanym przez PPIS w Tomaszowie Lub.. Programy te realizowane były w Szkole Podstawowej w klasach IV-VI przy współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Parczewie.Sprawozdanie z realizacji programu "Trzymaj formę"w klasie 66 SP W ramach programu profilaktycznego "Trzymaj Formę" uczniowie klasy 66 SP Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach, które miały propagować zdrowy tryb życia.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU "TRZYMAJ FORMĘ!". Kolejnym krokiem było poinformowanie uczniów oraz rodziców o .Sprawozdanie z realizacji programów profilaktycznych Utworzono dnia 15.05.2017 Czcionka: Drukuj W naszej szkole zakończona została realizacja programów Trzymaj formę i Bieg po zdrowie.. § Pisania programu profilaktycznego dla klasy IV w roku szkolnym 2010/1011 "Nasza klasa jest OK!. Głównym.Sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej im.. 2.PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w MARCINKOWIE Program wychowawczo - profilaktyczny był realizowany w roku szkolnym 2017/2018 .. Slideshow by herbstWraz z uczennicami kl. .opracowano program profilaktyczny.. Realizacja programu trwała od września do czerwca roku szkolnego 2012/2013.W maju w ramach realizacji programu profilaktycznego "Trzymaj formę" rekomendowanego przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Toruniu prowadzimy dwa razy w tygodniu "Aktywne przerwy", które mają na celu pokazanie dzieciom i młodzieży, że aktywność fizyczna wpływa korzystnie nie tylko na nasze ciało ale również na nasz umysł.Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilatyczno- Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 12 września w roku szkolnym 2018/2019 oraz w oparciu o sprawozdania wychowawców klas I-VIII..

Koordynator programu Elżbieta Komorowska.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.. Szkolenie w PSSE Udział uczniów klas: V-13 u., VI-12 u., VII-10 u., IIG-22 u., IIIG-19 u.. Wytyczne Ministra Edukacji iNauki, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.. Udział w międzyszkolnych imprezach sportowych, zawodach i rajdach rowerowych .Program profilaktyczny ,,Trzymaj formę" W roku szkolnym 2017-2018, uczniowie klas 5-6 wraz z wychowawcami klas biorą udział w realizacji programu profilaktycznego ,,Trzymaj formę".. § "Trzymaj formę" konkurs sprawnościowy na szczeblu miejskim organizowany przez Terenową Stację Sanitarni - Epidemiologiczną dla uczniów klas VI - maj 2011r.. W roku szkolnym 2020/2021 klasa V, VI, VIIa, VIIb oraz VIII Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mykanowie wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę", współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 1. .. przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, .. 2018/19 Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie aktywnie spędzali czas uczestnicząc turniejach sportowych organizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego oraz opracowywali przepisy sałatek owocowych i warzywnych, a następnie wykonywali je praktycznie z wychowawcami klas.W ramach programu "Trzymaj formę" uczniowie klasy 6 realizowali projekt edukacyjny nr 2 - Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów?. Przygotowali makiety stołów wybranych państw w zakresie kuchni i tradycji kulinarnych występujących w danym kraju.1 Sprawozdanie z realizacji "Programu wychowawczo-profilaktycznego" Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach za rok 2020/2021 I.. Program będzie realizowany sukcesywnie przez cały rok szkolny 2019/2020 w klasach I - VIII.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROCZNEGO W RAMACH ,,PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE'' - Wyrabianie nawyków dbania o higienę osobistą oraz propagowanie aktywności fizycznej- "Zdrowe nawyki mają małe smyki " I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Promocja zdrowia obejmuje działania priorytetowe tzn. ochraniające, wzmacniające i traktujące zdrowie jako wartość najwyższą .12..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt