Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Pobierz

Podczas moich zajęć stwarzam uczniom możliwość wykorzystania bogactwa materiałów dostępnych w Internecie, co sprawia, że wdrażają się do sprawnego ich wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania a komputer staje się .Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję w swojej pracy zarówno na zajęciach zorganizowanych jak i do przygotowywania pomocy dydaktycznych, wyszukiwania informacji, samokształcenia, opracowywania graficznego wszelkich materiałów potrzebnych do pracy pedagogicznej.Rys.. Powszechność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej stała się nieodzowną czynnością wspierania procesów pracy wychowawczo - resocjalizacyjnej.. Komputer okazał się bardzo potrzebny w mojej pracy, ponieważ pozwala mi: - wykorzystywać TIK jako pomoc w poznawaniu i nauczaniu.. Prowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych z wykorzystaniem metod aktywizujących; 2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .. oraz publikowania w sieci własnych pomysłów.. Wykorzystywanie komputera i sieci Internet na zajęciach dydaktycznych.. 35.Odnowione spojrzenie na standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej / Maciej M. Sysło.// Meritum.. Źródło: Pixabay.. Treści: .. 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiamiWykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Spis treści: 1..

To jest na dyplomowanego.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7. ust 2. pkt 3. )

W codziennej pracy wykorzystuję komputer bezustannie, bawiąc się i ucząc jednocześnie.W dzisiejszych czasach korzystanie z technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej w pracy nauczyciela staje się nie tylko koniecznością ale przede wszystkim jednym z podstawowych umiejętności związanych z szeroko rozumianą edukacją, wychowaniem czy też komunikacją.. 2 pkt 2 Symbolem dzisiejszych czasów jest powszechna cyfryzacja otaczającego nas świata.wykorzystania i stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej W dobie szybkiego rozwoju technik informatycznych zdałam sobie sprawę, że umiejętność posługiwania się komputerem staje się koniecznością, a Internet daje olbrzymie możliwości w nauczaniu języka polskiego.Umiejętność posługiwania się technologią komputerową jest wręcz w obecnym czasie niezbędna.. str. 6-7 4.Ze standardów wynika, że każdy nauczyciel powinien być przygo- towany do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy własnej oraz w pracy dydaktycznej z uczniami.. - Prowadzić lekcje z wykorzystaniem komputera, przyśpieszając proces nauczania.Następnie umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, to jest na mianowanego, z kontraktowego na mianowanego..

4.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej mgr Aneta Ościk Szkoła Podstawowa nr 44 im.

Zalecenia dotyczące pakietu podstawowego szkoleń dla członków grona pedago-gicznego.. Chętniej uczestniczą w zajęciach, podczas których wykorzystywane są programy edukacyjne i pokazy slajdów.. Tworzenie narzędzi diagnostycznych.. Tam to można umieścić.. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust 3 pkt 1 zawarta jest w poniższych punktach.WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.. Szkolenie podstawowe, adresowane do całego całego grona pedagogicznego i jed-nakowe dla wszystkich szkół, służyć ma przede wszystkim zwiększeniu swobody i kom-fortu nauczycieli w pracy dydaktycznej mającej na celu rozwijanie kompetencji uczniów z wykorzystaniem TIK.Stosując technologię informacyjną, a zwłaszcza programy edukacyjne i multimedialne w nauczaniu swego przedmiotu i pracy nauczyciela, uzyskałam następujące korzyści dla moich uczniów, rodziców, szkoły i dla mnie: EFEKTY: Uczniowie: Poznają i doskonalą swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.W okresie trwania stażu odbyłam następujące szkolenia z zakresu technologii informacyjnej: - szkolenie w ramach Akademii Zajęć Komputerowych ,,Jak upiększyć i efektownie prezentować zdjęcia w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnej" zorganizowane przez WODN (15.01.2019r.- 5 godzin dydaktycznych),Anna Kozłowska Państwo i Społeczeństwo VIII: 2008 nr 1 MIEJSCE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wkroczyły do szkoły wraz z rozwojem techniki, stając się jednym z podstawowych elementów warsztatu współ­ czesnego nauczyciela na wszystkich stopniach i poziomach kształcenia.Ukończyłam kursy: "Praca nauczyciela w chmurze" oraz " Kurs praktycznego zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach Zachodniopomorskiej Szkoły Ćwiczeń" (załącznik nr.1), które przygotowały mnie do wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej..

Uczą się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki.

Komputer traktuję jako narzędzie do przygotowania materiałów oraz podczas zajęć z wychowankami.. Początkowo wydawało mi się to nie do przebrnięcia.Pracę nad budową strony już rozpoczęłam i bardzo liczę na pomoc uczniów i innych nauczycieli w gromadzeniu materiałów.. Ułatwia opracowanie materiałów dydaktycznych i pozyskiwanie informacji.. Opracowanie i wykonywanie środków dydaktycznych w tym projektowanie, wykonanie i używanie prezentacji multimedialnych, oraz prostych programów komputerowych w pracy dydaktyczno- wychowawczej, stworzonych przy użyciu .Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia Realizacja zadania 1, 2, 3 planu rozwoju zawodowego nauczyciela 1 Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy.. Mapy myśli - synteza wiedzy.. Celina GajewskaWykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną praktycznie cały czas w swojej pracy zarówno zawodowej jak i prywatnej.. Gen. Grota - Roweckiego 41-907 Bytom Opis i analiza zadań - §8 ust.. Zadania: 1.. Przedstawione tutaj działania to tylko nieliczne z szeregu codziennych działań w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przeze mnie i moich uczniów w naszej szkole..

Przybliżenie uczestnikom różnych możliwości wykorzystania TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Moje umiejętności w tym zakresie pochodzą w głównej części z samokształcenia oraz uczestnictwa w zorganizowanych formach doskonalenia.W związku z powyższymi faktami posiadanie wiedzy w zakresie posługiwania się komputerem jest niezbędne.. Moja praca z komputerem zaczęła się na długo przed rozpoczęciem stażu.Tkacz.// Dyrektor Szkoły.. W mojej pracy na bieżąco korzystam z technologii informatycznej.- Rozwijanie własnych horyzontów - osobowości w aspekcie intelektualnym, społeczno-moralnym, estetycznym i zdrowotnym, dzięki umiejętności zastosowania i wykorzystania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnej, daje mi poczucie osobistej i zawodowej satysfakcji.Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się Działania podejmowane przeze mnie w tym zakresie obejmowały: 1.. - 2011, nr 9, dodatek tematyczny Nowe Technologie w Szkole, s. 18-20, 22.. 36.Po co komu technologia informacyjna w szkole?. Strona z zasobami edukacyjnymi, dzięki której oprócz tradycyjnych kart pracy można opracować także ich interaktywne odpowiedniki, to Liveworksheets.Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą pobierać z tej strony karty pracy, a także na ich podstawie rozwiązywać interaktywne ćwiczenia.Poznają i doskonalą swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.. Świat wokół nas ciągle biegnie do przodu.. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia, przygotowywanie dokumentów szkolnych.. Dlatego w pewnym momencie mojej pracy stanęłam przed koniecznością opanowania umiejętności posługiwania się komputerem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt