Wypisz z bogurodzicy archaizmy

Pobierz

2010-06-05 15:17:05 Podaj kilka przykładów archaizmów 2016-09-18 09:48:01Lekcja 1,2 Temat:"Bogurodzica" dokument dawnego języka polskiego Polecenie: Proszę przeczytać w podręczniku informacje dotyczące "Bogurodzicy" s.146-147 1.Parafraza Bogurodzicy na współczesną polszczyznę.. Wypisz z Bogurodzicy archaizmy i wyjaśnij ich znaczenie Ważny jest podział archaizmów na: archaizmy leksykalne (czyli słownikowe), archaizmy fleksyjne (gramatyczne), archaizmy składniowe, archaizmy fonetyczne.Podział archaizmów i ich przykłady na podstawie "Bogurodzicy" Archaizmy leksykalne - dawne wyrazy, które wyszły z użycia.. Wiadomo, że śpiewano ją podczas koronacji Władysława Warneńczyka oraz podczas bitwy pod Warną (1444 rok).W "Bogurodzicy" występują także liczne archaizmy: leksykalne (zwolena, gospodzina), składniowe (Bogiem sławiena), fleksyjne, (zyszczy, spóści), słowotwórcze (Bogurodzica, Bogiem sławiena) oraz fonetyczne (sławiena).. - Archaizmy fonetyczne - (brak przegłosu) - sławiena, zwolena - Archaizmy słowotwórcze - (dziś inne tworzenie danego wyrazu) - Bożyc - syn Boży - Archaizmy słownikowe - (wyraz wyszedł z użycia) -.. poleca 85 %.Wymieni mi ktoś 2 archaizmy i wyjaśni co oznaczają?. Zgłoś nadużycie.. Opracowała : Marzena DrozdBogurodzica - średniowieczna polska pieśń religijna i najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki.Nie jest znana data powstania utworu, przyjmuje się, że nastąpiło to w XIII lub XIV wieku, chociaż pierwszy zapis tekstu pochodzi dopiero z początku XV wieku (rok 1407).W 1506 roku tekst pieśni został dołączony do Statutów Jana Łaskiego z błędną informacją, że .Archaizmy są to wyrazy, wyrażenia lub formy gramatyczne dziś nieużywane, a charakterystyczne dla języka sprzed kilkudziesięciu lub kilkuset lat..

Wypisz z pieśni cztery archaizmy leksykalne i objaśnij ich znaczenie.

- "dziela" - dla - "Gospodzin" - Pan, Gospodarz - "zbożny" - dostatni, pomyślny - "przebyt" - bytowanie, przebywanie - "bożyc" - Syn Boga - "jegoż" - czego, o coPrzykłady archaizmów wBogurodzicy: - fonetyczne - sławiena, zwolena, krzciciel - słowotwórcze - przebyt, zboży - słownikowe - przebyt, gospodzin, zwolena, dziela, Bożyc, zbożny, jąż, jegoż, Bogurodzica, Bożyce - fleksyjne - zyszczy, spuści, raczy, Bożycze, Bogurodzica, dziewica - składniowe - Bogurodzica, Bogiem sławiena, Twego dzielaNa przykładzie Bogurodzicy określ, czy w ciągu wieków dokonała się w naszym kręgu kulturowym zmiana w systemie wartości.. Zadanie jest zamknięte.. Przykłady w Bogurodzicy: zyszczy, spuści, Bogurodzica, dziewica, Maryja Archaizm fonetyczny - dawne formy brzmieniowe słów.. Wynika z nich, że utwór wykonywano chóralnie, jednogłosowo (z użyciem jednej linii melodycznej), a capella (sam głos, bez akompaniamentu instrumentów muzycznych).. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: Ściągi gotowce wydrukowane, czy też Ebuda-cd - ściągi na płycie.. Wypisz 8 archaizmów z Bogurodzicy i wyjaśnij, co to jest archaizm.. Bogurodzica ma charakter pieśni religijnej.. Matka Boża, Jan Chrzciciel, Syn Boży 5.. Archaizm Rodzaj .. Wypisz postacie, o których mowa w utworze.. Przy każdym z nich określ typ..

...Archaizmy w "Bogurodzicy" - opracowanie Obecne w najstarszej części "Bogurodzicy" archaizmy są niespotykane w innych polskich tekstach wieków średnich.

Fragment przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży Z dn. 3.06.1979: .. Zyszczy nam, spu [ś]ci nam.. U twego syna gospodzina, Matko zwolena, Maryja.. Występuje w nich układ metryczny noszący nazwę .Bogurodzica.. Kyrielejson.Wskaż w Bogurodzicy.. Nazwij środki stylistyczne.. sprawozdanie z zajęć .. Przykłady w Bogurodzicy: Krzciciela, sławiena Archaizm słowotwórczy - słowo zostało utworzone od innego zgodnie z dawnymi zasadami słowotwórczymi.Archaizmy leksykalne z Bogurodzicy to m.in. dziela - dla, bożyc - syn Boga, Gospodzin - Pan, zbożny - dostatni, przebyt - bytowanie, istnienie, rodzica - matka, jąż, jegoż - którą, którego,.Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena, Maryja.. Twego dziela Krzciciela, bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.8.. Cytat Rodzaj środka stylistycznego bożycze/człowiecze nosimy/prosimy pobyt/przebyt archaizmy .Wypisz z Bogurodzicy archaizmy i wyjaśnij ich znaczenie Ważny jest podział archaizmów na: archaizmy leksykalne (czyli słownikowe), archaizmy fleksyjne (gramatyczne), archaizmy składniowe, archaizmy fonetyczne.archaizm jest to wyraz, który był używany dawniej a obecnie się go nie stosuje.. Archaizmy - czyli formy które wyszły z użycia.. Treść zadania.. Jan Długosz pisał o niej, że to carmen patrium (hymn, pieśń ojców)..

Wypisz z tekstu utworu archaizmy według ich rodzajów: archaizmyleksykalne archaizmyfonetyczne archaizmysłowotwórcze archaizmy fleksyjne archaizmyskładniowe I.

Jednak już w XV wieku traktowana była jako polski hymn narodowy.. Zyszczy nam, spuści nam.. Bogurodzica Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub .W Bogurodzicy można zaobserwować paralelizm treściowy oraz paralelizm kompozycyjny.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: wzór klepsydry doc. zyczenia odejście z pracy.. Możemy mówić o archaizmach fonetycznych (np. "jenerał", "sumnienie"), fleksyjnych ("ptacy"), leksykalnych (np. "świekra" to 'matka męża', a "rąbek" to 'chusta .a) Wypisz z tekstu dwa archaizmy różnego typu.. Paralelizm treściowy polega na powtórzeniu w obu zwrotkach podobnego układu modlitewnego - po apostrofie następuje prośba, zakończona refrenem Kyrieleison.. 20 archaizmów z powieści Krzyżacy 2012-12-13 18:00:43 Stara Baśń potrzeba mi 5 archaizmów pomozesz?. Także kompozycja obu strof jest podobna.. rodzaje archaizmów; Archaizm leksykalny - słowo, które wyszło już z użycia.. Archaizm fleksyjny - słowo występuje w dawnej, nieobecnej już w polszczyźnie formie gramatycznej.1.. b) Wskaż dwie cechy Bogurodzicy , świadczące o religijnym charakterze tego utworu.Archaizmy to wyrazy, formy i konstrukcje składniowe uważane za przestarzałe..

Z pierwszej zwrotki Bogurodzicy wypisz: a) archaizm fonetyczny, b) archaizm fleksyjny, c) archaizm leksykalny, d) archaizm składniowy, e) apostrofę, f) antytezę.

Świadczy to o bardzo wczesnym powstaniu pieśni.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przykłady w Bogurodzicy: zbożny, przebyt, zwolena, dziela, gospodzin.. Bogurodzica (fragment) Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U Twego Syna, Gospodzina Matko zwolena, Maryja!. 2009-11-03 16:59:07; Wypisz min.. Wypisz z początkowych zdań tekstu sformułowania pozytywnie wartościujące.. Najliczniejsza grupa archaizmów wchodzących w skład "Bogurodzicy".. Są to cechy charakterystyczne dla chorałów gregoriańskich.Archaizmy w lamencie świętokrzyskim.. Najstarszy znany zapis Bogurodzicy opatrzony jest nutami.. Tekst średniowieczny Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U twego Syna GospodzinaZwiązek z muzyką.. Określ rodzaj kompozycji ukazującej te trzy osoby.. Autor zwraca się do matki Jezusa, uwielbionej przez Boga i wybranej przez Syna, który jest "Gospodzinem" (Panem , Bogiem), aby zjednał "nam" Chrystusa, uzyskała u niego łaski i zesłała je ludziom .Dodaj do ulubionych Drukuj.. 20 archaizmów z powieści Krzyżacy 2012-12-13 18:00:43Archaizm fleksyjny - słowo występuje w dawnej, nieobecnej już w polszczyźnie formie gramatycznej.. II ZWROTKA REKLAMA Twego dziela Krzciciela, bożycze Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, Słysz modlitwę, jąż nosimyUzupełnij tabelę archaizmów obecnych w Bogurodzicy.. 2012-01-12 17:33:37; Podaj kilka przykładów archaizmów 2016-09-18 09:48:01; Przykłady archaizmów.. Są nimi również związki frazeologiczne, które wyszły z użycia.. Oprócz: Archaizmy w lamencie świętokrzyskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt