Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie przykłady węglowodanów wybrane spośród podanych poniżej

Pobierz

Zbiorowisko roślinne Charakterystyczna roślina Dominujący typ gleby bór suchy12 Egzamin maturalny.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij tabelę.Wpisz w rubryki odpowiednie nazwy roślin i zwierząt wybrane spośród podanych w ramce.. 16 IV Liceum Ogólnokształcące im.. E. mioglobina glikogen laktoza miozyna immunoglobulina a) Przyporządkuj każdy z wyżej wymienionych związków do białek lub do węglowodanów, wpisując w odpowiednie miejsca ich oznaczenia literowe.a).. Glikogen - pełni funkcję zapasową u zwierząt.. (SR06)Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika oraz nazwę procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jego powstania.. Cząsteczka monosacharydu zbudowana jest z co najmniej 3 atomów węgla.. Skały: granit, bazalt, pumeks, ił, piasek, less, sól kamienna, gips, węgiel brunatny, węgiel kamienny, marmur, gnejs, wapień, siarka, żwir, gabro, kwarcyt, andezyt, torf.Zadanie 90*.. 2 pirogronian 2 dwutlenek węglamąka ziemniaczana: stan skupienia :stały,barwa:biała,zapach:bezwonna,inne cechy ch:nierozpuszcza się w wodzie.. ocet: stan skupienia ;ciekły,barwa:przezroczysta,zapach:ostry dyszący,:inne cechy ch:rozpuszczalny w wodzie.. Białka - A, D, E Węglowodany - B, C b) Określ rolę w organizmie człowieka dwóch wybranych spośród A do E związków organicznych..

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie przykłady węglowodanów wybrane spośród podanych poniżej.

KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 06.. Wpisz odpowiednią liczbę chromosomów w poszczególnych komórkach ciała człowieka.. (0-2)Uzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednie przykłady węglowodanów oraz określ ich rozpuszczalność w wodzie i podstawową funkcję pełnioną w komórce lub organizmie Zadanie 64.. 1 : 10 000 000 • 1 cm - 100 km • 1 : 100 • • 1 mm - 10 m Rodzaj skali skala liczbowa skala mianowana skala liniowa Wskazówka do zadania Skala liczbowa zapisywana jest w postaci ułamka (stosunku odległości).Uzupełnij tabelę.. Na ilustracji przedstawiono etapy procesu, który polega na naturalnym obumieraniu komórek.. (2 pkt) Podaj nazwy stylów i uszereguj chronologicznie przedstawione poniżej przykłady greckiego malarstwa wazowego, wpisz do tabeli litery w odpowiedniej kolejności A styl czarnofigurowy B styl geometryczny C styl czerwonofigurowy najstarsze najmłodsze B A C 4 Egzamin maturalny z historii sztuki Arkusz I Zadanie 4.Poniżej przedstawiono różne przykłady białek lub węglowodanów.. Wpisz obok każdego zbiorowiska roślinnego w Polsce po dwie charakterystyczne dla niego rośliny oraz dominujący typ gleby, wybrane z podanych poniżej..

(1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.

Poziom rozszerzony.. Funkcja budulcowa odżywcza zapasowa Oceń prawdziwość zdań.. kocioł polodowcowy; kem; ozrynny polodowcowe, ozy, pradoliny, wzniesienia moreny czołowej, równiny sandrowe, powierzchnia moreny dennej (moim zdaniem wszystkie - ew. poza sandrami i pradolinami, utworzone przez wody polodowcowe) 5.. Niektóre nazwy pierwiastków mogą być użyte w tekście więcej niż jeden raz.. Skały: bazalt, granit, piaskowiec, wapień, zlepieniec.. Wpisz obok każdego zbiorowiska roślinnego w Polsce po dwie charakterystyczne dla niego rośliny oraz dominujący typ gleby, wybrane z podanych poniżej.. Obok każdej informacji o słynnych tancerkach XVII i XVIII w. wpisz literę, którą oznaczono jej nazwisko wybrane spośród podanych poniżej.W tabeli przedstawiono udział głównych towarów w eksporcie trzech wybranych państw spośród zaznaczonych na mapie.. (2 pkt) Trzęsienia ziemi mają różną genezę.Uzupełnij tabelę.. Wybierz je z poniższych: nieswoista, swoista, komórkowa, humoralna.Uzupełnij tabelę.. Roślina: grab, sosna, topola, wierzba, wrzos.. Podaj numery, którymi te państwa oznaczono na mapie.takiego układu warstw skalnych.. Wpisz obok każdego opisu: − numer, którym oznaczono na mapie zasięg występowania strefy roślinnej − literę oznaczającą fotografię, na której przedstawiono strefę roślinną − nazwę strefy roślinnej wybraną spośród podanych..

Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.

Reforma 2019Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior wybrane spośród podanych niżej oraz typy genetyczne tych jezior.. Czynniki rzeźbotwórcze: lodowiec górski, morze, rzeka, wiatr, woda z CO2, wody fluwioglacjalne.Uzupełnij tekst − wpisz w wyznaczone miejsca nazwy pierwiastków wybranych spośród wymienionych.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. WŁAŚCIWOŚĆZNACZENIE DLA ORGANIZMÓWWysokie ciepło parowania.Umożliwia organizmom termoregulację.Duże Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.. Uzupełnij tabelę.. Zbiór zadań a) Na podstawie przedstawionych wzorów i posiadanej wiedzy oceń prawdziwość informacji dotyczących budowy węglowodanów.. Posłuż się oznaczeniami literowymi określeń i wpisz je w odpowiednie miejsce w ciągu schematu.. woda, sole mineralne, mocznik, dwutlenek węgla, substancje trujące Płuca Skóra Układ wydalniczy.. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.. Cecha Rodzaj komórki komórka naskórka dojrzały erytrocyt komórka jajowa plemnik Liczba chromosomów Zadanie 6..

Wpisz w odpowiednie rubryki nazwy wydalanych substancji wybrane spośród podanych.

.Uzupełnij poniższy schemat reakcji fermentacji alkoholowej - wybierz właściwe związki chemiczne spośród wymienionych poniżej i wpisz je w odpowiednie miejsca.. Przyporządkuj do każdego z opisów kartograficznej metody prezentacji informacji geograficznej jej nazwę oraz przykład zjawiska, które można za pomocą tej metody przedstawić.. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie.. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.. Zadanie 9.. ^Ramka^ Rośliny: kauczukowiec, trawy, kolobant, malina moroszka, jodła, welwiczia,… poniżej.. 2.Uzupełnij tabelę - wpisz w miejsca oznaczone literami A, B, C i D odpowiednie rodzaje odporności warunkowanej przez wymienione w tabeli cząsteczki i komórki.. (0-2) Jest składnikiem aminokwasów: cysteiny i metioniny.Uzupełnij tabelę.. 0-5 p.Zadanie (0-3 pkt) Uzupełnij schemat, wpisując w puste miejsca odpowiednie skały wybrane spośród podanych niżej.. Gleba: bielicowa, brunatna, mada, rędzina.. Informacja Prawda Fałsz 1. makia pustynia sawanna wilgotny las równikowyUzupełnij tabelę.. Podaj 2, najbardziej istotne, czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej techniki.. 2.Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu Poziom podstawowy Strona 6 z 11 MWT_1P Zadanie 9.. Nazwa : Tanganika, Druzno, Jeziora Pereszpa, Morze Kaspijskie, Mamry Typy genetyczne jezior: deltowe, tektoniczne, morenowe, reliktowe, krasowe Cecha jeziora Nazwa Typ genetyczny Znajduje się na obszarze akumulacji rzecznej.Podkreśl nazwy związków organicznych wchodzących w skład organizmów.. Nazwy metod oraz literowe oznaczenia zjawisk wybierz spośród podanych poniżej.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. Zbiorowisko roślinne Charakterystyczna roślina Dominujący typ gleby bór suchya) Przyporządkuj każdy z wyżej wymienionych związków do białek lub do węglowodanów, wpisując w odpowiednie miejsca ich oznaczenia literowe.. Skreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. Roślina: grab, sosna, topola, wierzba, wrzos.. Wpisz w odpowiednie komórki podane przykłady skali.. Skały: bazalt, granit, piaskowiec, wapień, zlepieniec.Uzupełnij tabelę.. organizm dojrzały,DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Gleba: bielicowa, brunatna, mada, rędzina.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. (3 pkt) Uzupełnij tabelę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt