Proces pielegnowania nadciśnieniem tętniczym

Pobierz

· Eduk acja w zakr esie przyczyny, objawów i następs tw.. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie i dr hab. n. med.. · Zapewnienie płynów do picia.. OCENA.. · Zapewnienie płynów do picia.. · Zapewnienie bielizny osobistej luźnej, przewiewnej, z. naturalnych włókien.. Leki p/ bólowe na zlecenie lekarza.. · Zapoznanie z czynnik ami ryzyk a zawału i udaru mózgu, roz poznania objawów zwiastu jących.. Kontrola parametrów życiowych tj.. Wymagania wstępne do przedmiotu/MODUŁU: Wiedza z zakresu patologii układu krążenia (wykłady) oraz umiejętności nabyte w ramach ćwiczeń z opieki i edukacji .. Proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.. nadciśnienia.. Napadowy ból klatki piersiowej oraz wahania wartości RR.. W cią­ gu ostatnich kilku lat wartości ciśnienia tętniczego (BP, blood pressurebyły źle kontrolowane, stoso) ­Ø Poinformowanie pacjenta o objawach nadchodzącego wzrostu ciśnienia.. · Zapewnienie bielizny osobistej luźnej, przewiewnej, z. naturalnych włókien.. · Zapewnienie mikroklimatu sali- wilgotność 50-70%, temperatura 17-20°C.. · Toaleta całego ciała przynajmniej 2 razy dziennie.. · Zmiana bielizny osobistej, pościelowej.. Trzy przypadki kliniczne omawiają prof. dr hab. n. med.. Zadania pielęgniarki podczas procesu pielęgnowania: Świadczenie opieki nad pacjentem, który przedstawia się następująco: stworzenia warunków do odzysku;czystości..

Zaliczanadciśnieniem tętniczym.

Problem 1: Ból i zawroty wynikające z wahań ciśnienia tętniczego krwi.. Założenie dostępu żylnego typu wenflon.. Złagodzenie bólu i uregulowanie RR.. Problem: Zawroty i bóle głowy spowodowane wahaniem się wartości ciśnienia tętniczego krwi Cel: Zredukowanie zawrotów głowy, utrzymanie ciśnienia tętniczego w normie Interwencje pielęgniarskie: - Pomiary RR przed i po zażyciu leków oraz w przypadku złego samopoczuciaProces pielęgnowania w nadciśnieniu tętniczym - specjalnie zorganizowany sposób zapewniania opieki zdrowotnej dla każdego pacjenta indywidualnie.. Aleksander Prejbisz, prof. IK z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.Kobiety z nadciśnieniem tętniczym istniejącym przed ciążą z nałożonym dodatkowo ciążowym nadciśnieniem tętniczym oraz z białkomoczem osiągającym wartości równe lub wyższe niż 3g/24 h w dobowej zbiórce moczu.. Zapewnienie ciszy i spokoju.. PIŚMIENNICTWO 1.. W pracy wykorzystano metodę studium przypadku.. Polecenie pacjentowi położenia się do łózka, zasłonięcie okien, wyłączenie telewizora.. Aktualna wersja ICNP stwarza szansę implementacji gotowych diagnoz oraz interwencji podejmowanych przez personel pielęgniarski w opiece sprawowanej nad pacjentami z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.Zatory tętnicze i zatory płuc, Zapalenie osierdzia, ZespółDresslera( występuje od 3 do 6 tyg..

[20] w procesie pielęgnowa-nia chorych z nadciśnieniem tętniczym.

· Prowadzenie bilansu wodnego.Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 109-110 Wstęp Pacjent lat 43, mężczyzna.. Ograniczenie wysiłku fizycznego.Procesy Pielęgnowania‧Dołącz do nas‧Kontaktchor oby.. Nadciśnienie Tętn., 2011; 15: 55-82 2.Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca P. Balsam 2 × 40 mg na dobę, eplerenon w dawce 1 × 25 mg, torasemid w dawce 1 × 10 mg, atorwastatynę w dawce 20 mg oraz, ze względu na współistnienie nadciśnienia tętniczego z chorobą układu sercowo-naczyniowego, kwas acetylosalicylowy w daw-ce 1 × 75 mg na dobę [2].Jak leczyć pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC/ESH?. Diagnoza 1 Tradycyjna: ryzyko zmniejszonego rzutu serca, niedokrwienia tkanek oraz rozwoju powikłań ser - cowo-naczyniowych spowodowanych nadciśnieniem tętniczym [10, 13, 17-19].. 4.proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Oś jelita / mózg i mikroflora ad 6 18 września 2019 by admin Podczas gdy ostre zmiany w interoceptywnym sprzężeniu zwrotnym mogą powodować przemijające funkcjonalne zmiany w mózgu (infekcje GI), przewlekłe zmiany są związane z neuroplastycznymi zmianami mózgu.pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i sposobów ich rozwiązywania..

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2011 rok.

Ø Poinstruowanie pacjenta i pomoc w zmianie stylu życia tj: 1)walka z otyłoscia ( zmiana diety na bogato wrzywna ograniczenie tłuszczów nasyconych)2)rzucenie nałogu tytoniowego,3)ograniczenie nadmiernego picia alkoholu.Utrzymanie ciała w. czystości.. Ciśnienie tętnicze, tętno, liczba oddechów.. · Toaleta całego ciała przynajmniej 2 razy dziennie.. Ocena stanu pacjenta, pomiar podstawowych funkcji życiowych w trybie ciągłym (zapis EKG, ciśnienie tętnicze, poziom saturacji) 2.. Celem tej metody jest dokładny opis badanego z możliwie różnych stron z uwzględnieniem jego rozmaitych aspektów przy użyciu kilku technik.. · Prz edstawienie pozytywnego wpływu obniż enia masy ciała, aktywności fizycz nej na spadek ciśnienia tętniczego.PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM.. po zawale - proces autoimmunizacyjny, antygenem jest zmieniony mięsieńserca, leczenie kortykoidami), Zespółramię-ręka ( zespółbolesnego barku -związany z występowaniem zmian zapalnych w tkankach miękkich,U kobiet w ciąży z nadciśnieniem tętniczym 1. lub 2. stopnia lekami z wyboru podawanymi doustnie są (w kolejności): metylodopa i blokery kanału wapniowego (nifedypina o przedłużonym uwalnianiu i werapamil)..

Do badań tych zalicza się: morfologię krwi obwodowej ...rodzinnie nadciśnieniem tętniczym, w wywiadzie nikotynizm od 20 lat.

· Zmiana bielizny osobistej, pościelowej.. Kobiety, u których przed porodem niesklasyfikowano nadciśnienia tętniczego.. Leki hipotensyjne przyjmuje nieregular-nie.. Leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego od 30. roku życia.. ICNP: ryzyko nieprawidłowej perfuzji tkanek [] Interwencje: 1.Strona główna Tagi Proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Tag: proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego.1.. Cel: unormowanie ciśnienia tętniczego zapobieganie urazom; Działania pielęgniarskie: kontrola parametrów życiowych tj. ciśnienie tętnicze krwi, tętno, liczba oddechów1.. Przy diagnozowaniu nadciśnienia tętniczego wskazane jest wykonanie także dodatkowych badań laboratoryjnych mogących wskazywać na dodatkowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.. · Zapewnienie mikroklimatu sali- wilgotność 50-70%, temperatura 17-20°C.proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym - znaleziono 1 notatka, strona 1/1 PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Problem 1: Ból i zawroty wynikające z wahań ciśnienia tętniczego krwi.. Monitorowanie parametrów życiowych.. główne działania pielęgniarskie ukierunkowane były na przygotowanie chorego do aktywnego uczestnictwa w procesie samoopieki.Mężczyzna, lat 50, z nadciśnieniem tętniczym rozpoznanym 5 lat temu podczas badań okresowych, został skierowany do Poradni Nadciśnienia Tętniczego przez lekarza rodzinnego z powodu niezadowalającej kontroli ciśnienia tętniczego (RR); w pomiarach domowych: SBP 150-180 mm Hg, DBP 85-105 mm Hg.z nadciśnieniem tętniczym, bólem głowy i szmerem w jamie brzusznej Mira T. Keddis, MD,* Vesna D. Garovic, MD† * Internal Medicine, Mayo School of Graduate Medical Education, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA † N eph r ol g ya nd H t si , Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 38-Year-Old Woman With Hypertension, Headaches, and .Ciśnienie tętnicze (Blood presure) DBP Ciśnienie rozkurczowe HBPM Pomiary domowe ciśnienia tętniczego IPOM Indywidualny plan opieki medycznej NT Nadciśnienie tętnicze OK Opieka koordynowana POZ Podstawowa Opieka Zdrowotna PTNT Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego SBP Ciśnienie skurczowe SŁOWNIK AKRONIMÓW - 3 - PROCES .Celem niniejszej pracy było ukazanie możliwości wykorzystania ICNP w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym.. REALIZACJA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt