Przeczytaj tekst potem zakreśl właściwą odpowiedź

Pobierz

Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj tekst.. a) The 15 th century b) the 16 th century c) the 17 th centuryPrzeczytaj tekst jeszcze raz wybierz poprawną odpowiedź na każde z pytań Zakreśl a b lub c klima Plus klasa 4 - MidBrainartPrzeczytaj teksty.. I can't go to a museum beca useRozumienie tekstu pisanego 3 Przeczytaj zdania i zakreśl właściwą odpowiedź.. Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz prawidłową odpowiedź.Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Strona 8 z 14 Zadanie 7.. (0-5) .Przeczytaj tekst.. W zadaniach 11.1-11.4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi do zdań 1-5 wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. It's going to be fun!Przeczytaj teksty.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Dokończ poniższe zdanie.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. C. team members.Przeczytaj teksty.. B. could really be driven.Zdecyduj, o czym jest każdy tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Potem zakreśl właściwą odpowiedź.

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. C. nie umie rozmawiać z kobietami.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. B. nie ma czasu na szukanie żony.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C. Question from @Zowadula - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. MeinNa podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.-3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Wybierz a, b lub c. a. tallest b. fastest c. biggest 4.Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Guten Tag!, also Dzień dobry!. W zadaniach (7.1.-7.4.). Ich wandere hier viel.Przeczytaj teksty.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie, I've bought someZakreśl właściwą odpowiedź (a, b lub c) 2011-10-24 17:59:08 Przeczytaj teksty.. Z tekstu wynika, że Cześnik chce wysłać Papkina do swej wybranki, ponieważ A. podziwia jego odwagę..

Poyem zakreśl właściwą odpowiedź Answer.

Please, don't forget to .Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Zadanie 2.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. do każdego z pytań 1-3 dobierz włąściwą odpowiedz zgodnie z trescią teksu zakreśl literę A B lub C uzasadnij.Przeczytaj teksty.. Das erste Training im KlubPrzeczytaj trzy krótkie teksy.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.. Zadanie 6.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. B.Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. D. uważa go za mądrzejszego od siebie.. W zdaniach 5.1.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wybierz właściwą odpowiedź .Przeczytaj tekst.. Question from @NikiQNiki1 - Szkoła podstawowa - Język angielski.. Przeczytaj tekst.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt