Główne kierunki gospodarczego wykorzystywania amazonii

Pobierz

bell outlined.. Wilgotne lasy równikowe na świecie5 głównych rodzajów działalności gospodarczej Amazonii w Kolumbii 1- Wykorzystanie zasobów leśnych.. 14. opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach.. Eksploatacja surowców mineralnych, takich jak ropa naftowa, diamenty i złoto; 2. podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii.. Na dziś.. Question from @Sdziuba693ow2k8g - Gimnazjum - Geografiawylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii Półnoprzedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce mieszkających w slumsach na przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej omawia czynniki wpływające na przebieg północnej granicy uprawwylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii • przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce • mieszkających w slprzedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce • określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej • cyrkulacją powietrza, odległością omawia czynniki wpływające nawylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce mieszkających w slumsachprzedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej cyrkulacją powietrza, odległością omawia czynniki wpływające naomawia ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii..

Temat: Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich skutki.

omawia czynniki wpływające na przebieg północnej granicy upraw i lasów w Kanadziewylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej Uczeń: ustala prawidłowości w ukształtowaniu Ameryki Południowej na podstawie map tematycznych• podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii • przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce • przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Amerycewylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce podstawie materiałprzedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej omawia czynniki wpływające na przebieg północnej granicy upraw i lasów w Kanadziewylesiania Amazonii • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej omawia czynniki wpływające na przebieg północnej granicy upraw i lasów w Kanadziewylesiania Amazonii •podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej omawia czynniki wpływające na przebieg północnej granicy upraw i lasów w Kanadzie opisuje cechy gospodarstwich główne cechy • wskazuje na mapie obszary Azji o korzystnych i niekorzystnych o rozwoju rolnictwa • wymienia czołówkę państw azjatyckich w światowych zbiorach roślin uprawnych na podstawie infografiki • charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Japonii • omawia strukturę zatrudnienia w Japonii na podstawie analizy danych13..

Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki.

Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki.. Przeczytaj tekst i wykonaj ćwiczenie.. Nazwa największego amfiteatru wybudowanego w Rzymie w I wieku n.e. Najsłynniejsza świątynia rzymska, poświęcona wszystkim bogom to.Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki.Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii Wilgotne lasy równikowe są nazywane płucami Ziemi - produkują około 20% całego światowego tlenu oraz są domem dla 2/3 wszystkich światowych gatunków roślin i zwierząt.. Zaczęto też wycinać drzewa z najcenniejszych gatunków np. mahoniowca do wyróbu mebli.Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii.. określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej.. przedstawia negatywne skutki urbanizacji w Ameryce.. Polub to zadanie.. Uzupełnij tabelę wpisując poniższe zwroty w odpowiednim miejscu.Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich negatywne konsekwencje: 1.. Zobacz odpowiedź.. Wskazać przykłady konfliktów na lliskimomawia główne kierunki produkcji rolnej w Chinach omawia cechy środowiska geograficznego Półwyspu Indyjskiego podaje przyczyny powstawania slumsów w Indiach omawia warunki uprawy roślin ..

Zaprezentować główne kierunki rozwoju gospodarczego Chin w XXI w.

określa położenie geograficzne Amazonii omawia florę i faunę lasów równikowych dostateczna Wiadomości i umiejętności: .. omawia główne kierunki produkcji rolnej w ChinachPrzedmiotowe zasady oceniania - geografia klasa VIII Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Ocenianie poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, praca uczniaich główne cechy wskazuje na mapie zasięg Ognistego Pierścienia Pacyfiku ..

Wymienić główne zasady islamu i wpływ religii na życie muzułmanów.

omawia główne kierunki produkcji rolnej w Chinach omawia cechy środowiska .Amazonii Uczeń: wymienia nazwy państw leżących w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej podaje główne cechy ukształtowania powierzchni Ameryki wymienia strefy klimatyczne Ameryki omawia przyczyny powstawania tornad i cyklonów tropikalnych podaje główne rejony występowania cyklonów tropikalnych i kierunki ich Ocenić rolę czynników społecznych, w tym kontrastów dla rozwoju gospodarczego Indii.. Region oferuje szeroką gamę drzew do wyrębu, z gatunków drewna, takich jak guma, cedr, mahoń, achapo, abarco, grannillo, żółty, ipecacuanha i drzewo różane.Przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i wskaż ich negatywne skutki Dam naj.. przedstawia sytuację rdzennej ludności w Ameryce.. Selva zaczęła płonąć, wypalana pod pastwiska i uprawę rolną.. Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii 1.. Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich negatywne konsekwencje: pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Główne kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii i ich negatywne konsekwencje: pokaż więcej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt