Europejski plan odbudowy gospodarczej

Pobierz

Niechęć Polski do rezygnacji z węgla może utrudnić inwestycje unijne.. Dlatego Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której uznał za niezbędne wdrożenie wspólnotowego planu odbudowy .Jun 7, 2021W związku z kryzysem COVID-19 Parlament, w rezolucjach przyjętych 17 kwietnia oraz 15 maja, zwrócił się o dokonanie znaczącego przeglądu ram budżetowych UE na lata 2021-2027, w tym funduszu odbudowy gospodarczej.Plan odbudowy dla Europy Aby pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne wywołane pandemią koronawirusa, przejść do odbudowy gospodarki europejskiej oraz chronić i tworzyć miejsca pracy, Komisja Europejska proponuje kompleksowy plan odbudowy dla Europy zakładający pełne wykorzystanie potencjału budżetu UE.Jun 10, 2020Jun 3, 2020Według obecnej wersji projektu planu odbudowy, największa kwota (4,5 mld euro) ma zostać przeznaczona na filar "Infrastruktura fizyczna i zielona transformacja", który obejmie transport .Apr 30, 2021Feb 11, 2021Fundusz Odbudowy (Next Generation EU), czyli 750 mld euro, jakie państwa członkowskie Unii Europejskiej otrzymają na odbudowę gospodarczą po pandemii koronawirusa, budzi wiele nadziei w .Sep 3, 20216 days ago Forbes Polska; Forbes Women; Forbes Ludzie Pieniądze; Lista 100; Diamenty Forbesa; Travel; Forum Firm Rodzinnych; Więcej; Biznes; Tech;Europejski plan odbudowy gospodarczej..

Firmy budzą się z letargu, przed nami okres postpandemicznej odbudowy.

Program Odbudowy Europy) - plan Stanów Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarki krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy.. BUDŻET UE NAPĘDZAPlan Marshalla (oficjalna nazwa ang. European Recovery Program, pol.. Opinie Indre Zebrauskaite .. Państwa członkowskie podejmują interwencje indywidualnie, ale brak koordynacji działań może zaszkodzić konkurencyjności Unii Europejskiej wobec innych partnerów handlowych.. Nov 11, 2020Państwa UE mają do 30 kwietnia 2021 r. przedłożyć swoje krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, określające ich programy reform i inwestycji do 2026 r. Unijny pakiet odbudowy: Rada przyjmuje Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (komunikat prasowy z 11 lutego 2021) 2020 18 grudniaMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 3 maja 2021 r. poinformowało, że przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt