Scenariusz zajęć zdrowe odżywianie klasa 2

Pobierz

Propozycja zajęć z edukacji zdrowotnej dla klasy II Temat: Dzień zdrowego odżywiania.. Następnie dziecko stara się rozpoznać wylosowaną rzecz za pomocą węchu, smaku, dotyku.Scenariusz zajęć świetlicowych dotyczących wiedzy o zdrowiu i kształtowania prozdrowotnych nawyków u dzieci.. Następnie wita się poprzez klaśnięcie obiema dłońmi w dłonie sąsiada.. Krzyżówka na skojarzenia.SCENARIUSZE 01 LEKCJI Temat: UCZESTNICY ZAJĘĆ: CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godziny lekcyjne Moja rodzina odżywia się zdrowo.. Systematyczna aktywno ść fizyczna.Scenariusz lekcji wychowawczej realizowanej w ramach programu "Trzymaj Formę" Temat: Dobre jedzenie zawsze w cenie Cele lekcji: - wyjaśnić pojęcie "dobre jedzenie", odżywianie, dieta - znać przykłady z przeszłości i współczesne dotyczące zdrowego żywienia - ocenić, czy uczeń stosuje wartościowe pożywienieAngażowanie rodziców do podejmowania tematyki zdrowego odżywiania z ich dziećmi oraz zachęcenie ich do .. Ułożenie przez uczniów rozsypanki wyrazowej- hasło : "Niech twoja"zdrowej żywności"(owoce i warzywa), marker, magnetofon, płyta CD z muzyką Przebieg zajęć: 1.Powitanie: Dzieci stoją w kole.. Zapoznanie się z piramidą żywieniową.. z o.o. Grupa PWN ul. G. Daimlera 2 02-460 Warszawa AUTORKA SCENARIUSZA: dr Diana AksamitZapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania się człowieka..

Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.

Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej.. Przed jedzeniem myję ręce!. Data: 15.06.2016 r. Grupa przedszkolna: Pięciolatki.. Umiejętne przygotowywanie dla siebie II śniadania.. 8.Wspólne tworzenie piramidy zdrowego odżywiania- naklejanie na szarym papierze przyniesionych przez uczniów ilustracji produktów żywnościowych.. Cele główne: - kształtowanie właściwych nawyków dbania o zdrowie, - czerpanie radości ze wspólnej zabawy; Cele: uczeń: - rozumie znaczenie aktywności ruchowej, higieny osobistej i czystości dla zachowania zdrowia,1.. Prowadzący: Klaudia Śledź.. Przypomnienie zasad pisania ogłoszenia.. Gimnastykuj się i uprawiaj sport.Po odsłonięciu wszystkich kartoników dzieciom ukaże się hasło przewodnie zajęć: "Sport i zdrowe odżywianie, to dla człowieka ważne zadanie!". Układanie menu na II śniadanie w szkole.. Samodzielne redagowanie ogłoszenia dotyczącego kiermaszu owoców i warzyw.Temat zajęć: "Śniadanie w szkole może być pyszne i zdrowe"..

klasa III Czas start!

Temat: "Wiemy, jak zdrowo się odżywiać" Zadania opisane w podstawie programowej: Obszar 1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.Konspekt lekcji wychowawczej - klasa II b gimnazjum Temat lekcji: Zdrowe odżywianie i sposoby przygotowania posiłków.. Adresaci: uczniowie klasy II Cele: 1.. Klasy gimnazjalne 1 000 2 300 Wyedukowani uczniowie 30 000 100 000 .. Kilka razy dziennie jem świeże warzywa i owoce.. Rozpoczęcie spotkania‐ zabawy wprowadzające (Gra w imiona, Balonowo) 2.. Efekty podejmowanych działań (dziecko): - koncentruje uwagę na zadaniu - zapamiętuje i tworzy pary - poprawnie segreguje zdrowe i niezdrowe produkty żywieniowe 3.. Nauka urozmaicania własnego stylu żywienia.. ''- rozpoznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami.. - poznaje zasady zdrowego żywienia i codziennej higieny osobistejZ rozsypanki należy ułożyć zdanie dotyczące zdrowego stylu życia.. Myj owoce i warzywa przed jedzeniem.. Owoce i warzywa - to bogate źródło witamin.. CELE SZCZEGÓŁOWE - Dziecko: - wie, czemu służy właściwe odżywianie - wie o konieczności dbania o własne zdrowie poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych - rozumie, dlaczego należy wykonywać codzienne zabiegi higieniczne i czemu one służąMar 22, 2021Przebieg zajęć: 1..

Zapoznanie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania.

ZakończenieScenariusz zajęć zintegrowanych do klasy II Temat: Zdrowe odżywianie Cele lekcji: Uczeń: - wie na czym polega zdrowe odżywianie i jaki ma wpływ na rozwój organizmu; - potrafi wymienić produkty zdrowe i szkodliwe dla zdrowia; - potrafi podać przynajmniej 2 produkty pochodzenia zwierzęcego roślinnego zawierających ; - czyta ze zrozumieniem;Temat zajęć: Owoce i warzywa są zdrowe.. 9.Uczniowie pracując w grupach układają jadłospis na jeden dzień- uwzględniając poznane zasady zdrowego odżywiania.. 5.Scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej dla klasy 2a Opracowała: mgr Maria Kalinowska Temat: Jestem, tym co jem - moje śniadanie daje moc Cele: - Profilaktyka zdrowotna z zakresu właściwego odżywiania - Propagowanie właściwych nawyków żywieniowych - Współpraca i bezpieczeństwo podczas wykonywania zadańPodanie celów zajęć.. Scenariusze zajęć powstały we współpracy z metodykami, dzięki czemu są zgodne z gimnazjalnym programem nauczania .SCENARIUSZ WIEDZY O ZDROWIU I ZDROWYM ODŻYWIANIU CEL OGÓLNY: Kształtowanie postawy prozdrowotnej.. jadaj zawsze kolorowo!. Nauczyciel zawiązuje oczy wybranemu uczniowi i prosi go o wylosowanie owocu lub warzywa ukrytego w pudełku.. Wyszukaj i zapisz 3 pary rymów z opowiadania "Witaminowe przygody"..

Cele lekcji: • Propagowanie zdrowego stylu życia.

Poznanie zasad przyrządzania zdrowych kanapek.. Posiłki należy jeść powoli i dokładnie gryźć spożywane potrawy.. Nie rozmawiam z pełną buzią!. Zabawa ,,Co jest w worku?. Do Twojej dyspozycji dostępny dla Pobierz lub otwórz Dzień Matki Scenariusz Zajęć Klasa I rozwiązanymi w formacie PDF przeznaczona dla uczniów i nauczycieli.. Powodzenia!. Zaproszeni goście: Rodzice lub inni członkowie rodziny.. G. Podczas posiłku zachowuję się kulturalnie - nie biegam z jedzeniem, nie mlaszczę, nie siorbię, nie kruszę.. "Piramida życia".Zabieram do szkoły drugie śniadanie.. Jedz dużo warzyw i owoców.. Autorka: dr Diana Aksamit PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp.. to najlepsze witaminy!. Przedstawienie sposobu urozmaicania diety w oparciu o dobór produktów z piramidy żywieniowej (produkty zalecane i niezalecane).. Zadaniem każdej z nich jest stworzenie zasad zdrowego stylu życia i spisanie ich na papierze.PDF Otwórz Pobierz.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. Prowadzący dzieli uczestników ekospotkania na kilka małych grup (dzieci i Mamy).. Używam odpowiednich sztućców.. Scenariusz zajęć Temat: Żywieniowy trójkąt - piramida zdrowego żywienia dla dzieci Cel: Zapoznanie uczniów z Piramidą Zdrowego Żywienia dla dzieci.. Umiejętności, które będą kształcone w trakcie zajęć wynikające z podstawy programowej:Czas trwania zajęć: 3 h. Temat: Dzień Zdrowego Żywienia.. Przebieg lekcji: 1.. Wskazania: - Przestrzeganie bilansu energetycznego i wodnego - Spo żywanie du żych ilo ści warzyw i owoców - Ograniczenie spo życia tłuszczów i słodyczy, podjadania mi ędzy posiłkami 2.. Czas trwania zajęć: 90 minut Klasa 2 Cel główny: Dziecko zna wartości odżywcze owoców i warzyw, dostrzega konieczność ich spożywania Cele szczegółowe: Uczeń: - potrafi z uwagą słuchać muzyki, określa jej nastrój, - rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce - układa wyrazy z rozsypanki wyrazowej,I-III Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy 2 - "Dbałość o zdrowie, sport i wypoczynek" CELE OPERACYJNE: UCZEŃ: - wymienia codzienne czynności związane z promowaniem zdrowego trybu życia, - potrafi wypowiedzieć się na temat, " co oznacza zdrowo żyć"?. Wła ściwe od żywianie si ę.. Każde kolejno wypowiada swoje imię, dzieląc je na sylaby i klaszcząc w dłonie w odpowiednim rytmie.. robienie sałatek owocowo - warzywnych z rodzicami, dziadkami i dziećmi - współpraca przedszkola, dzieci uczą się dlaczego należy .Piramida zdrowia- konspekt zajęć w przedszkolu.. Dzień Matki Scenariusz Zajęć Klasa I.. Cel ogólny: - wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania Cele operacyjne: uczeń: - wypowiada się na zadany temat - rozwiązuje logogryf - układa puzzle ,,Piramida żywieniowa" - bierze udział w ankiecie, liczy i odczytuje jej wyniki7.Ekspozycja w klasie zasad racjonalnego odżywiania.. Jedzenie należy spożywać w spokoju.. Myj ręce przed jedzeniem.. F. Obiad zjadam cały, nie wyrzucam niczego do kosza!. • Wdrażanie pozytywnych nawyków związanych z prawidłowym żywieniem.. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku szkolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt