Scenariusz lekcji niemieckiego z wykorzystaniem tik

Pobierz

Zobowiązałyśmy się do przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem scenariusza, nagrania jej i przesłania materiałów i filmu do ORE oraz do ECML w Grazu.Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VIII z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.. Uczniowie zapoznają się zePodgląd treści.. Sędziszów Młp.. 1 Scenariusz lekcji z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK Etap edukacyjny nauczania: II Oddział: VII Temat lekcji: Poznajemy atrakcje turystyczne Wiednia Cel lekcji: Potrafię nazwać ciekawe miejsca w stolicy AustriiScenariusz lekcji z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK Etap edukacyjny nauczania: III Temat lekcji: Poznajemy atrakcje turystyczne Wiednia Cel lekcji: potrafię nazwać ciekawe miejsca w stolicy Austrii umiem zapytać o cenę produktu Cel szczegółowy lekcji: potrafię określić, który zabytek Wiednia mi się podobaScenariusz lekcji z j. niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej TIK III etap edukacyjny klasa II gimnazjum Temat lekcji: Made in DACHL - niemieckie wynalazki.. Treści z podstawy programowej: .. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z .Scenariusz lekcji j. angielskiego w klasie 5 z wykorzystaniem TIK Wykorzystanie aplikacji Quizlet do nauki - Kraje anglojęzyczne.. Cele lekcji: Uczeń: − poprawnie posługuje się terminami: II Rzesza Niemiecka, Komuna Paryska, − 1864 r. - wojna Prus i Austrii z Danią, 1866 r.PAKIET NARZĘDZI TIK NA LEKCJE PRZEDMIOTOWE ..

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK.

Przedmiot/ rodzaj zajęć: język niemiecki.. technologii informacyjnej.. Cele lekcji wyrażone w języku ucznia wynalazki, kt Na lekcji języka niemieckiego poznam niemieckie óre weszły do powszechnego użytku.. Poradnik, który powstał w ten sposób, pokazuje, jak opracowywać konspekty lekcji z zastoso - waniem oceniania kształtującego (OK).Projekt "Profesjonalny nauczyciel konstruktorem marzeń młodych Europejczyków", nr 2018-1-PL01-KA101-049005 realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej program Erasmus + III.. - 2016, nr 3, s. 38-39 * Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla gimnazjum z wykorzystaniem komputerowej aplikacji ToonDoo do tworzenia komiksów.. Temat zajęć: Traumhaus (Dom marzeń) 3. prezentacja_v_3_(1).pptx; scenariusz_klasa2a-1.docx.. Nazwy krajów (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Wielka Brytania), stolice.KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK 1.. Otwarte zasoby edukacyjne:Komiksy na języku obcym / Marta Florkiewicz-Borkowska // TIK w Edukacji.. Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 (autor: p. Marta Puza) _____ Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem TIK (autor: p. Zofia Kupczak) _____ Scenariusz lekcji otwartej - klasa I (autor: p .Baza konspektów zajęć z wykorzystaniem TIK Stworzone na potrzeby nauczycieli i programu Aktywna Tablica w ramach działań SP nr 2 w SiewierzuPoradnik tworzenia konspektów lekcji z OK W tym rozdziale zbieramy doświadczenia własne i innych nauczycieli oraz przedstawiamy wskazówki na temat skutecznego nauczania..

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego.

Frankfurt nad Menem: nie tylko lotnisko!. - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treściąNasza propozycja dotyczy tematu Żywienie z podstawy programowej i może być wykorzystana na lekcji języka niemieckiego na poziomie A1.. Zakres materiału: Wzory i nazewnictwo soli Dysocjacja jonowa soli Metody otrzymywania soli Zastosowania soli 3.. Scenariusz lekcji otwartej z matematyki w klasie VI.Przykładowy scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK na lekcji języka angielskiego.. Scenariusz zajęć plastycznych w kl. IV szkoły podstawowej.. Cele zajęć: Uczeń: - opowiada o meblowaniu pokoju - stosuje przyimki określające położenie - posługuje się niemieckimi wyszukiwarkami 4.Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK Data : 21.12.2018r.. 46.SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK: 1.. Treści z podstawy programowej: Podstawa programowa przedmiotu język obcySCENARIUSZ ZAJĘĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO z wykorzystaniem narzędzi TIK 1.. Przedmiot/rodzaj zajęć: język niemiecki 3.. Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna Temat zajęć: Tabliczka mnożenia - gry i zabawy matematyczne..

Temat lekcji: Niemieckie wynalazki.

Cele ogólne lekcji: • utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mnożenia;SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM "TIK" W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA" PROWADZĄCY: Andrzej Czerwiński.. SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TIK.. Nauczyciel może stworzyć testy wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub ankiety .. ermanindex.htm - zestaw interaktywnych ćwiczeń tematycznych z języka niemieckiego - słownictwo jak i gramatyka.Projekt "Profesjonalny nauczyciel konstruktorem marzeń młodych Europejczyków", nr 2018-1-PL01-KA101-049005 realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej program Erasmus + SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK I.. Temat: Jaka jest dzisiaj pogoda?. SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI INFORMATYCZNEJ W GRUPIE 6 LATKÓW TEMAT: Rysowanie w paint programie UCZESTNICY: Oddział przedszkolny grupa 6 - latkiKatalog Anna Musiałowska, 2012-05-31 Lublin Język niemiecki, Scenariusze Scenariusz użycia narzędzi TIK w pracy dydaktycznej Zajęcia dydaktyczne realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK - LEKCJA OTWARTA TEMAT LEKCJI: T o jest mój pokój KLASA: 8A (grupa zaawansowana) DATA: 7.01.2019 NAUCZYCIEL PROWADZ ĄCY: mgr Magdalena Kempa CEL OGÓLNY ucze ń posługuje si ę zasobem środków j ęzykowych w zakresie tematów: miejsce zamieszkania, życie prywatneZajęcia otwarte z wykorzystaniem TIK - język angielski - scenariusz lekcji w kl. IIb - język niemiecki - scenariusz lekcji w kl. VII - informatyka - scenariusz lekcji w kl. VII - geografia - scenariusz lekcji w kl. VII..

Scenariusz lekcji geografii.

Cele lekcji: - poznanie słownictwa: niemieckich wynalazków, które weszły do powszechnego użytku.Scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem TIK 1.. Grupa docelowa: klasa VII szkoły podstawowej 2. scenariusz_lekcji_jezyka_angielskiego_z_wykorzystaniem_technologii_informacyjno-1.docx - Kamila Kowalska Scenariusz lekcji języka niemieckiego_klasa 8_SP Wieprz.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ W KLASIE IIa.. 45. Kompetencje cyfrowe dzieci / Anna Brzezińska, Joanna Matejczuk // "Remedium" .. z wykorzystaniem.. Wyprawy krzyżowe - Przemysław Dyrlaga Scenariusz lekcji historii_klasa 5_SP Wieprz.. Klasa 7d Temat: "Weichnachten - Boże Narodzenie w Niemczech" Cele lekcji: Poziom wiadomości: - uczeń utrwala słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia,Scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK (autor: p. Ewa Katzler) _____ _____ Scenariusz lekcji języka polskiego w wykorzystaniem TIK.. Poziom: klasa VII szkoły podstawowej 2.. Scenariusz lekcji języka niemieckiego metodami pracy z kursu w ramach mobilności kadry programu Erazmus plus Methoden und Sprache w Instytucie Językowym Horizonte w Regengsburg.Scenariusz lekcji historii w klasie VII z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (interaktywnej) Zjednoczenie Niemiec.. Uczestnicy: klasa III SP, dzieci w wieku 8-9 lat 3.. TEMAT ZAJĘĆ: Cenny surowiec - drewno.Scenariusz lekcji z języka niemieckiego "Alles rund um Haus" Marlena Cybruch scenariusz lekcji z języka niemieckiego klasa 7 SP Wioletta Kowalewska Scenariusz lekcji z wykorzystaniem Internetu - O, du fröhliche, o du selige,Weihnachten - Recherche im Internet Dorota WójtowiczJoomla!. Temat: Sole - lekcja powtórzeniowa.. KLASA: Vd DATA: 08.11.2018; 15.11.2018 r. CZAS TRWANIA: 2x45 min.. Scenariusz lekcji z edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem narzędzi TIK Temat: "Cztery pory roku" w literaturze i piosence.Scenariusz lekcji z edukacji polonistycznej w klasie II..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt